Η Λειτουργική Αναλυτική Θεραπεία

Η Λειτουργική Αναλυτική Θεραπεία

Η Λειτουργική Αναλυτική Θεραπεία αποτελείται από τρεις βασικές αρχές: την παρατήρηση ή επίγνωση, το θάρρος και την αγάπη.

Η αξία της παρατήρησης

Ο θεραπευόμενος μέσω της θεραπείας εξασκείται να:

  • Παρατηρεί τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό του.
  • Συντονίζεται με την αίσθηση στο σώμα του.
  • Αντιληφθεί τις αξίες και τους στόχους του (ποιος θέλει πραγματικά να γίνει).
  • Δει ποιος είναι σε σχέση με την ιστορία της ζωής του και την καταγωγή του.
  • Συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι άλλοι.
  • Αναγνωρίσει πώς οι πράξεις του επηρεάζουν τους άλλους.
  • Κατανοήσει πώς οι πράξεις των άλλων επιδρούν στον ίδιο.
  • Παρατηρεί χωρίς επικριτική διάθεση ή, με άλλα λόγια, να αναπτύξει την ενσυνειδητότητά του (mindfulness).
  • Είναι παρόν σε κάθε του βίωμα.
  • Συνδέεται ουσιαστικά με τους άλλους.

Η έννοια του θάρρους
Το θάρρος σχετίζεται με την ανάληψη ρίσκου για την εκδήλωση συμπεριφορών που ταιριάζουν με τις αξίες του κάθε ατόμου και τη βελτίωση των σχέσεών του. Το θάρρος περιλαμβάνει την προθυμία του ατόμου να ρισκάρει να κάνει κάτι χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συνέπειες της συμπεριφοράς του. Μια πράξη θάρρους εκδηλώνεται ακόμα κι όταν το άτομο φοβάται να την πραγματοποιήσει ή είναι αβέβαιο για την κατάληξή της. Το άτομο αναγνωρίζει την ευαλωτότητά του, τολμά να κάνει ερωτήσεις και να δοκιμάζει νέες εμπειρίες. Και τα βασικότερο: μαθαίνει να είναι αυθεντικό και ειλικρινές!
Προσοχή: η πράξη θάρρους διαφέρει από την παρόρμηση!

Αγάπη
Ο θεραπευτής λειτουργεί ως πρότυπο εκδήλωσης αγάπης.
Με τον όρο αγάπη εννοείται η ευγένεια και η συμπαράσταση στον θεραπευόμενο.
Ο θεραπευτής δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον για τον θεραπευόμενο, τον στηρίζει, εκτιμά την προσπάθειά του για αλλαγή, τον σέβεται και τον φροντίζει.

Οι έννοιες αυτές συνοψίζουν την κλινική πρακτική της θεραπείας FAP (Functional Analytic Psychotherapy) καθώς ο θεραπευτής:
παρατηρεί τις συμπεριφορές του θεραπευόμενου (παρατήρηση) έχει το θάρρος να τις προκαλέσει και να ανταποκριθεί στις συμπεριφορές αυτές (θάρρος) και εκδηλώνει τη φροντίδα του και τη συμπαράστασή του (αγάπη).