Στα βιωματικά σεμινάρια ψυχολογίας εφαρμόζονται τεχνικές από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Γίνονται σε εβδομαδιαία συχνότητα ή ολοκληρώνονται σε ένα σαββατοκύριακο. Έχουν χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την ατομική ψυχοθεραπεία.

Έχουν συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, όπως: διαχείριση στρες, προσαρμογή στην κρίση, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυση συγκρούσεων, συμβουλευτική γονέων, επικοινωνία μέσα από την κίνηση και το χορό, προσωπική έκφραση μέσω της δημιουργικής γραφής.

Τα σεμινάρια συντονίζονται είτε από την Σταυρούλα Σανίδα είτε σε συνεργασία με ειδικούς από άλλους τομείς, όπως συγγραφείς και καθηγητές χορού.