Ψυχικές Διαταραχές

"Στις ψυχικές διαταραχές κατατάσσονται διάφορες ασθένειες με συγκεκριμένα συμπτώματα. Περιγράφονται ενδεικτικά ορισμένες από αυτές και τα συνοδά ψυχολογικά προβλήματα."
Άγχος

Άγχος

Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε καταστάσεις και εκδηλώνεται συνήθως για το καλό μας. Συχνά είναι η κινητήριος δύναμη για την εκτέλεση ενός στόχου.