Η εποπτεία προσφέρεται από την Σταυρούλα Σανίδα σε ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν την κλινική πρακτική τους σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του λεγόμενου τρίτου κύματος της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Οι εποπτευόμενοι συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις. Έχουν τη δυνατότητα να δουν βιωματικά τις αρχές της Λειτουργικής Αναλυτικής Θεραπείας.