Στην ομαδική θεραπεία δίνεται έμφαση στη δυναμική της ομάδας και την αλληλεπίδραση των μελών. Ισχύει το απόρρητο στις συνεδρίες όπως και στην ατομική θεραπεία. Η ομάδα αποτελείται συνήθως από 5 έως 10 μέλη και έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές.

Τα πλεονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας είναι ποικίλα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η δυνατότητα του ατόμου να επικοινωνήσει με άλλους σε ένα ασφαλές περιβάλλον είτε εκφράζοντας προσωπικά θέματα είτε δίνοντας ανατροφοδότηση στους άλλους. Επίσης μέσω του μοιράσματος αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης του άλλου.

Το άτομο καθώς εκφράζει την άποψή του για κάτι που συμβαίνει στην ομάδα, γίνεται πιο τολμηρό επικοινωνιακά, εκτίθεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και εξασκεί τη δεξιότητα της διεκδικητικής συμπεριφοράς.

Ακόμα και όταν το μέλος της ομάδας, λόγω χρόνου ή άλλων παραγόντων, δεν μιλήσει σε μια ομαδική συνεδρία, μπορεί να επωφεληθεί από τη διαδικασία, παίρνοντας τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη συνάντηση.