Γυμνό βλέμμα

Έβγαλε τα ρούχα του και ξάπλωσε δίπλα μου.

Η ομορφιά του αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια μου.

Ήξερα ήδη τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Το κορμί του ήταν ένα άγνωστο πεδίο.

Και να που τώρα με καλούσε να το εξερευνήσω.

Έκλεισε τα μάτια του. Το φως χάθηκε στο δωμάτιο.

Ένα γυμνό σώμα με ένα ντυμένο βλέμμα θόλωσε την επιθυμία μου.

Ήξερα σίγουρα ότι αναζητούσα το γυμνό βλέμμα.

Έβαλα τα ρούχα μου και έφυγα.