Αγοραφοβία

Η αγοραφοβία ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές. Το βασικό σύμπτωμα είναι ο φόβος παγίδευσης, αβοηθητότητας ή η πρόκληση πανικού σε διάφορα μέρη ή καταστάσεις.

Άγχος

Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε καταστάσεις και εκδηλώνεται συνήθως για το καλό μας. Συχνά είναι η κινητήριος δύναμη για την εκτέλεση ενός στόχου.

Κρίση πανικού

Η κρίση πανικού είναι μια απότομη και έντονη αίσθηση φόβου ή δυσφορίας που κορυφώνεται σε λίγα λεπτά.