Η ψυχοθεραπεία είναι ένα είδος επένδυσης. Υπάρχει χρέωση για την κάθε συνεδρία. Συχνά ο άνθρωπος που θέλει να μάθει περισσότερα για την ψυχοθεραπεία ζητά πληροφορίες και θέτει ερωτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη συνάντηση είναι ενημερωτική, διαρκεί περίπου 30 λεπτά και είναι δωρεάν.