Ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή

Ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή

Ανάμεσα στις παραμέτρους που συμβάλλουν στα θετικά αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή.

Ο καλός θεραπευτής διακατέχεται από τα ακόλουθα χαρίσματα:

 • Έχει δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Είναι γνήσιος, εγκάρδιος και αποδέχεται πλήρως τον θεραπευόμενο χωρίς να του ασκεί κριτική
 • Μπορεί να κατανοεί τις δυσκολίες του θεραπευόμενου εκδηλώνοντας ενσυναίσθηση. Έχει δηλαδή την ικανότητα της κατανόησης και της συμπόνιας, παραμένοντας ταυτόχρονα ουδέτερος και αντικειμενικός, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη του θεραπευόμενου
 • Δημιουργεί μια ισότιμη σχέση συνεργασίας με τον θεραπευόμενο
 • Προσφέρει αιτιολόγηση και κατανοητή εξήγηση για την κατάσταση του θεραπευόμενου
 • Προτείνει ένα θεραπευτικό πλάνο παραμένοντας ευέλικτος σε αυτό
 • Ασκεί θετική επίδραση στον θεραπευόμενο
 • Καταγράφει και συζητά τα σημεία βελτίωσης του θεραπευόμενου
 • Ενδυναμώνει τον θεραπευόμενο με ρεαλιστική ελπίδα και αισιοδοξία
 • Στηρίζει τη μέθοδό του σε σύγχρονες έρευνες
 • Φροντίζει να ενημερώνεται για τις σύγχρονες τάσεις της ψυχοθεραπείας
 • Βελτιώνεται συνεχώς ως προς την επαγγελματική του ιδιότητα

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ο αποτελεσματικός θεραπευτής συμβάλλει στη θετική πορεία της ψυχοθεραπείας σε βάθος χρόνου. Επίσης, παρατηρείται μείωση των ποσοστών υποτροπής σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, τα άτομα αυτά θα παραμείνουν σε καλή ψυχική υγεία μετά τη λήξη της θεραπείας, χωρίς να επανεμφανίσουν συμπτώματα στο μέλλον.