Υπηρεσίες

Aτομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία γίνεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 50 λεπτά. 

Η συνολική διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η σοβαρότητα του προβλήματος, η πορεία της θεραπείας, η συνεργασία ανάμεσα στον θεραπευτή και τον/την θεραπευόμενο/η, το κίνητρο του/της θεραπευόμενου/ης κ.λπ.

Το άτομο που ξεκινά ψυχοθεραπεία με δική του απόφαση έχει καλύτερη πρόγνωση ως προς την πορεία της θεραπείας και την προσωπική του βελτίωση. Για κάθε άτομο που προσέρχεται για θεραπεία διαφυλάσσεται το απόρρητο των πληροφοριών.

 Online συμβουλευτική

Η συμβουλευτική μέσω skype ενδείκνυται για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο γραφείο του ψυχολόγου είτε επειδή μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές είτε επειδή έχουν προβλήματα υγείας ή λόγω του περιορισμένου χρόνου στη ζωή τους.

Εποπτεία

Η εποπτεία προσφέρεται σε συναδέλφους ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν την κλινική πρακτική τους σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του λεγόμενου τρίτου κύματος της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Οι εποπτευόμενοι  εκπαιδεύονται με βιωματικό τρόπο στις αρχές και τη φιλοσοφία της Λειτουργικής Αναλυτικής Θεραπείας και της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης.

Βιωματικά σεμινάρια

Τα βιωματικά σεμινάρια γίνονται σε ομάδα και έχουν διάρκεια 6-10 ώρες. Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία συχνότητα ή ολοκληρώνονται σε ένα Σαββατοκύριακο. Έχουν χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την ατομική ψυχοθεραπεία.

Έχουν συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, όπως: διαχείριση στρες, προσαρμογή στην κρίση, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυση συγκρούσεων, συμβουλευτική γονέων, επικοινωνία μέσα από την κίνηση και το χορό, προσωπική έκφραση μέσω της δημιουργικής γραφής.

Οι ομάδες συντονίζονται από την Σταυρούλα Σανίδα σε συνεργασία με ειδικούς από άλλους τομείς: συγγραφέας νεανικής λογοτεχνίας, καθηγήτρια χορού-χορογράφος κλπ.

Σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί: 

  • Βελτιώνω την επικοινωνία, αλλάζω τη σχέση. Μάρτιος 2013
  • «Διαχειρίζομαι τα δύσκολα συναισθήματα». Μάρτιος 2012
  • «Δημιουργική προσαρμογή στα νέα δεδομένα». Οκτώβριος 2011
  • «Η εμπειρία ενός τοπίου»: αφήγηση, γραφή, λογοτεχνία, θεατρική έκφραση, αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια και πρωτότυπες ξεναγήσεις με θέμα το τοπίο (εξωτερικό και εσωτερικό). Αύγουστος 2011
  • «Μεταμορφώσεις»: δημιουργική έκφραση με συστατικά τη δημιουργική γραφή, την κίνηση, τη θεατρική έκφραση, το παιχνίδι, την αφήγηση και τους αυτοσχεδιασμούς. Μάιος 2011
  • «Κινούμαι, άρα μιλάω»: ομάδα κίνησης και έκφρασης. Μάρτιος 2011
  • «Το σώμα: ένα ηχείο συναισθημάτων!»: ομάδα κίνησης και έκφρασης. Νοέμβριος 201